dr Andrzej Marjański

email: amarjanski@san.edu.pl , amarjanski@dremar.pl

(042) 66-46-675 (w czasie konsultacji),  telefon komórkowy  służbowy  696 043 742       lub prywatny 607 790 950, fax prywatny 046 8756 150

O konsultacjach uzyskacie Państwo dane w Informacji SAN oraz w zakładce konsultacje na stronie SAN Łódź. 

Jeżeli nie podano, że konsutacje są odwołane, to oznacza, że się odbędą - w tych sprawach proszę nie dzwonić. 

O wszelkich zmianach informuję takźe na tej stronie internetowej.

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2015-2016

Wtorek godz. 16.30-17.30. konsultacje,  od 17.30 seminarium dla dyplomantów i konsultacje w sprawie prac dyplomowych (budynek B. pok. 8, Sienkiewicza 9).              

W przypadku większej ilości osób przybyłych na konsultacje czas trwania konsultacji automatycznie ulega wydłużeniu.   

Terminy konsultacji w czasie zjazdów podane są w tabeli z planem zajęć.                                                                                                                                    

Dyżur dziekański 

Wtorek 15.30- 16.30  - Sienkiewicza 9 pokój 17 (parter) 

                                               Plan zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Rodzaj zajęć

   godzina          

 czas trwania

 sala      

Wtorek - Sienkiewicza 9      
 Dyżur dziekański - pokój Dziekana Wydziału Zarządzania (parter)  15.30- 16.30 semestr  pok. 17
 Konsultacje dla studentów   16.30 -17.30  semestr  Bud. B  pok. 8
 Seminarium dyplomowe - spotkania indywidualne   17.30 semestr Bud. B   pok. 8 
Studia stacjonarne -  czwartki,  ul. Kilińskiego 98

 

 
 Organizacja i zarządzanie   10.45-12.15  semestr   K-32
 Zarządzanie  kryzysowe  12.30-14.00  semestr  K-32
 Obrona cywilna i ochrona ludności  14.15-15.45 semestr  K-32 
       
 Seminarium Dyplomowe   semestr  15.50  K-32
       

studia niestacjonarne Łódź zjazdy A- sobota 

     
  nie mam zajęć       

 studia niestacjonarne  Łódż zjazdy A - Niedziela

     
 Metody planowania organizacji  08.00-9.30  semestr  K-A2 
 Podstawy przedsiębiorczosći i zarządzania  09.45-11.15

semestr

 K-A1
 Podstawy zarządzania 
13.30-13.00

semestr

 K-A3
 Przedsiębiorstwo rodzinne  13.30-15.00  semestr   K-32 
 Konsultacje dla studentów  13.00-13.30  semestr  K-5
 Seminarium dyplomowe dla V semestru Zarządzania / konsultacje od 15.00 semestr  K-32
       
       

studia niestacjonarne zjazdy B - sobota

     
 Seminarium V BN  08.00-9.30  semestr

L-12

 OC i ochrona ludności  09.45-11.15   semestr

L-12

 Systemy zarządzania kryzysowego i ratownictwa   11.30-13.00 semestr L-35
 Zarządzanie MSP 

 13.30-15.00

semestr L - 32
 Seminarium III Zarządzanie studia magisterskie / konsultacje    15.15 -16.54   semestr  L-32 
 Organizacja i zarządzanie   17.00-18.30 I połowa    K-A3
       

studia niestacjonarne zjazdy B - niedziela 

     
Seminarium III semestr BM M i konsultacje dla studentów 8.00-9.30 semestr K-32
 Projektowanie własnych przedsięwzięć

9.45-11.15

 semestr K-32
 Metodologia badań bezpieczeństwa  11.30-13.00  semestr K-32
 Planowanie nowych przedsięwzięć

 13.30-15.00 

semestr 

K-A3

 Metologia badań bezpieczeństwa    15.15-16.45  I połowa  K-32
 Zarządzanie kryzysowe  15.15-16.45  II połowa  K-A3
 Zarządzanie kryzysowe   17.00-18.30  I połowa K-A3 
 Organizacja i zarządzanie   17.00-18.30  II połowa  K-A2
       

 
 

 


san.edu.pl
| lodz.spoleczna.pl | pao.pl